عید فطر روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد .

فرازی از دعای وداع با ماه رمضان حضرت سیدالساجدین

 

 

ای خدا! ای آن که در احسان به  خلق ، پاداش نخواهی و ای کسی که از بخشش به بندگان پشیمان نشوی !

خدایا!تو مقرر داشتی یکی از برگزیده های آن وظایف را و فریضه های مخصوص ماه مبارک را که این ماه شریف رمضان را بین دیگر ماه ها امتیاز و اختصاص دادی و از تمام زمان ها و دوران روزگاران اختیار کردی و برگزیدی از جمیع دوران سال این ماه را چون در آن قرآن ، کتاب آسمانی و نور را نازل فرمودی  و در آن ماه نور ایمان بندگان را کامل تر گردانیدی و روزه را بر مردم واجب فرمودی و  به اقامه ی نماز تشویق و جلال بخشیدی به ماه رمضان به واسطه ی شب قدر که بهتر از هزار ماه .

پس برتری دادی به ما ، به سبب آن ، بر سایر ملت ها و برگزیدی ما را به فضیلت روزه اش بین اهل ملل عالم و ما هم به فرمان تو روزه داشتیم و قیام کردیم به اقامه ی نماز به یاری تو به هنگام شب ، و منظور ما از روزه و نماز این بود که در معرض رحمت درآییم و سببی انگیزیم تا قابل احسانت شویم.

چنان که منظورتو هم همین بود و تو از طاعاتی که ما را به آن تشویق کردند بی نیازی و آنچه بندگان را از فضل وکرمت درخواست می کنند ، بخشنده ی بی عوضی ؛ و بسیار نزدیکی به هر بنده یی که به تو تقرب می جوید .

مرتبه ی این ماه را در میان ما با رتبه ی شرافت اقامه فرمود و ما با این ماه همصحبت نیکو شدیم و بهره یافتیم بهترین سود را بین اهل عالم و پس از آنکه مدت این ماه به اتمام رسید و زمانش سپری شد و عدد ایامش به پایان آمد مفارقت کردیم و از او و با او هنگام فراق وداع کردیم ؛ وداع کسی که درد فراقش ر ما مشکل بود و مفارقش ما را غمگین و وحشتناک ساخت ، ولی بر ما حکم حتمی گردید عهد محبتش همیشه در قلب ما محفوظ و حرمت و جلالش محفوظ و ادای حق وی بر ما لذا میگوییم : سلام و تحیت ما بر تو ای ماه خدای بزرگ و ای مبارک دوستان خدا .

سلام ما بر تو ای گرامی ترین یار و مونس ما از همه ی دوران روزگار و ای بهترین ماه عزیز از گردش تمام ایام و ساعات زمان درود ما بر توای ماهی که آرزوها در این ماه به اجابت نزدیک شده و از اهل ایمان کار خیر بیشتر منتشر میشود .

درود بر تو که یاری می نمودی ما را علیه شیطان و خوش رفیقی بودی که طریق احسان را بر ما آسان می کردی ، سلام بر تو که چقدر آزاد شدگان در تو بسیارند و آن کس که احترام تو را کاملا رعایت کرده چقدر سعادتمند گردید .

سلام و درود بر تو که چه اندازه گناهان را محو و انواع عیوب را مستور می گردانی  ؛ درود بر تو که چقدر رحمت و احسانت بر گنه کاران و هیبت و جلالت در قلوب اهل ایمان بسیار است ؛ درود بر تو که هیچ دور روزگاران با تو همانند نتواند شد .

سلام بر تو و بر فضیلتت که دریغا ؟ امروز از آن محروم شدیم و درود بر  برکات ایام گذشته ات که از ما منقطع گردید .

پروردگارا! ما شایستگی بر این راه داشتیم که به این ماه ما را شرافت دادی و برای انجام روزه و عبادتش به کرمت موفق نمودی ، هنگامی که اشقیا شرافتش را نشناختند و از فضیلت برکاتش محروم ماندند ای خدا تویی ولی نعمت ما که به معرفت این ماه را برگزیدی و به آدابش ما را هدایت کردی و ما با همه ی تقصیر ، بار خدایا؟ به توفیق تو بر انجام روزه و نماز قیام کردیم و اندکی از وظایف بسیار این ماه را ادا نمودی .

ای خدا! کرم کن و همین عمری که اکنون دارم ، به ماه رمضان دیگر برسان  و چون ما را به رمضان آینده رسانیدی ، یاری کن و به فیض عبادت ، شایسته ی حضرتت نایل گردان و بر ادای نماز و طاعتت ، بدان گونه که شایسته ی توست ، لایق ساز و ما را در جریان اعمال شایسته یی قرار ده که تدارک حق طاعتت را در دو ماه مذکور از ماه های روزگاران توانیم کرد .

پروردگارا ! بر محمد و آل پاکش درود فرست و مصیبت ما را به فراق این ماه در روز عید فطر جبران فرما و عید ما را مبارک گردان و مقرر فرما بهترین ایام روزگاری که بر ما گذشته است ، از حیث جلب عفو و محو گناه و در گذر از جمیع گناهان پنهان و آشکار ما .

ای خدا ! به درگاه تو از هر گناهی توبه می کنیم و در روز عید فطر که این روز را برای اهل ایمان ، عید و روز شادی قرار دادی و برای ملت مجمع و محفلی آراستی ، ما را در این روز از هر گناهی که مرتکب شده ایم  یا از هر زشتکاری و بدی که از این پیش از ما سرزده ، یا خیال بدی که در دل پنهان داریم توبه میکنیم ،توبه ی کسی که هرگز قصد رجوع به هیچ گناه نکند و به هیچ خطایی باز نگردد ؛ توبه ی نصوح که خالص باشد از هر شک و ریب .

پس ای خدا ! تو این توبه را از ما بپذیر و راضی باش از ما و بر این توبه ما را ثابت بدار.

ای خدا ! درگذر از جمیع خطاهای پدران و مادرن و اهل دین ما از رفتگان و آیندگان ایشان تا روز قیامت .

خدایا! بر محمد پیغمبر ما و آل پاکش رحمت فرست چنانکه رحمت فرستادی بر فرشتگان مقربت و باز درود فرست بر او و خاندان پاکش چنانکه بر انبیا و رسولانت درود فرستادی و درود و رحمت فرست بر او و خاندان پاکش چنانکه بر بندگان صالح رحمت فرستادی و افضل و کامل تر از همه ی آنان ای پروردگار عوالم بی نهایت ؟

چنان رحمت کاملی که برکات آن ما را فرا رسد و نایل شویم و از مدح و برکاتش دعاهای ما را مستجاب گردد که  همانا تو بی  نهایت کریم تری از هرکس که به کرمش راغبند و از هرکس  که خلق به او اعتماد کند تو کافی تر خواهی بود و تو عطا بخش ترین کسی هستس که از فضلش درخواست حاجت کنند و تویی که بر هرچیز قدرت کامل داری .

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
منتظر

سلام وبلاگ با این محتوای عالی چرا قالب مناسب و در خور شانی نداره التماس دعا برای فرج مولا یا حق