# غمناک

حتــی غریبــه‌ها می‌دانند...

حتــی غریبــه‌ها می‌دانندکــه شانــه‌های غـرورتتــشنه هـــق هـــق اســتحتــی می‌دانندکه بــاید پلکهــایت رادوســت داشــتتــا آشنــایی را نشنــاسی .می‌دانــی ؟مــن هیــچ بـغضی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید