# عاشقانه
مسلط شـــده‌ای بـــر من ...تـــو را می‌گویــم ...تـــازیانه می‌زنــی ...هـــی دیـــوانــه ...مـــی‌خواهم بــگویــم :تـــازیــانه از ســرم بــردار ...مـــی‌تــرسم بــگویـنـد دیـــوانــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید