دخترک حاضر جواب

دخترک حاضر جواب

 

یک روز یک دختر کوچک در آشپزخانه نشسته بود و به مادرش که داشت آشپزى مى‌کرد نگاه می کرد

ناگهان متوجه چند تار موى سفید در بین موهاى مادرش شد.

از مادرش پرسید: مامان چرا بعضى ازموهای شما سفیده؟

مادرش گفت: هر وقت تو یک کار بد مى‌کنى و باعث ناراحتى من مى‌شوی، یکى از موهایم سفید می شود.

دختر کوچولو کمى فکر کرد و گفت: حالا فهمیدم چرا همه موهاى مامان بزرگ سفید شده!

/ 1 نظر / 15 بازدید
rojhawan

این یکیو نیستم... ربطی به حاضر جوابی دختر کوچولو نداشت... کار خیلی اشتباهیه اگه فهم و شعورو عقل دیگران و ندیدو کم گرفت(!!!!!!!!!)