تو چشماش زل بزن تا...

هر وقت خواستی بدونی کسی دوستت داره تو چشماش زل بزن تا عشق رو تو چشماش ببینی اگه نگات کرد عاشقته . اگه خجالت کشید بدون برات میمیره . اگه سرشو انداخت پایین و یه لحظه رفت تو فکر بدون بدونه تو میمیره و اگر هم خندید بدون اصلا دوست نداره

/ 0 نظر / 11 بازدید