ارزانی

چه کسی می گوید که گرانی اینجاست؟

دوره ارزانیست...

چه شرافت ارزان...

تن عریان ارزان...

و دروغ از همه چیز ارزان تر ....!

آبرو قیمت یک تکه ی نان ...

و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان!!!!!

/ 1 نظر / 15 بازدید

واقعا