در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است...

و اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است... ( دکتر علی شریعتی)

/ 0 نظر / 14 بازدید