باز ...

باز دیشب دیر به پایان رسید
باز یه روز خورشید دیر ظهور کرد
باز گویا خورشید خواب چشمانت را دید
باز دیشب رنگ ِآسمان سرخ بود
باز گویا ماه به یاد روی سپیدت افتاده بود
چرا گویی نه ؟
مگر خورشید اجازه ی پرورش مرگ را ندارد ؟
مگر ماه دلی عاشق ندارد ؟

/ 0 نظر / 16 بازدید