چه خوب می شد اگر صداقت آخرین حرف دل انسان بود

یا رضا...

تکان تکان می خورد حس بی زبان قلم . تکه تکه خال می کوبد برقامت واژه های قلم . قلم امشب کوتاه می نویسد؟ یا قامت واژه ها تا ثامن الحجج نمی رسد ؟! میان صحن چلچله ها رها شده ام . چیست این صدا که مرا میان اشاره ها خرابه می کند . کرورکرور التماس نقره ای حک می شود روی پنجره های کبوتری اش . وصله که می زنند این گریه ها را به ضریح پیکرش ، قطره های چکیده را او ضمانت می کند . دخیل پنجره هایش روح امن یجیب تمام پنجره هاست . گفتنی ها را گفته ام .

نگفته هایم در پس زبان بی هنرم می ماند وبه فسیل عقده ها لبخند می زند . آقا توکه راه می روی روی آواز حنجره ها ، قفل نگفته ها باز می شود . ورق بزن حلقوم کنجکاو نکرده هامان را و آرام آرام بخوان تا اتاقک همسایه نشنود که ریابا اندام کبود آیه ها چه کرد  . خیال راستی ها کم کمک سایه می کشد روی آبروی آینه ها و سیب نصف شده حجب و حیا باز هم می ماند کنج خرابه ها . آقا دستی تکان بده ، باران بپاش ، بوی خاک نم زده ، شاید کمکی باشد به بازگشتمان ……………..

یا امام رضا

****

یا امام رضا

به گنبد و علم حضرت رضا صلوات
به جلــوه حرم حضرت رضا صلوات
جواز کرببــــلا می دهد به زوارش
به جوهـر قلم حضرت رضا صلوات

یا امام رضا

التماس دعا


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٦ توسط ژنیک
درباره وبلاگ
نويسندگان
آرشيو مطالب
صفحات جانبيقالب وبلاگ